Sizi İlgilendiren Paylaşımlar

Azerbaycan Dilinin Kökeni Nedir?

Genel Kültür
azerbaycan dili

Azerbaycan dili, Türk dilleri ailesine ait bir dildir. Bu dilin kökeni, Türk dilleri ailesinin Orta Asya’da konuşulan bir dalına dayanır. Azerbaycan dilinin en yakın akrabaları, Türkiye Türkçesi, Türkmen dili, Özbekçe, Kırgızca ve Kazakça gibi diğer Türk dilleridir.

Azerbaycan Türkçesi, Orta Asya’da konuşulan Oğuz Türkçesi lehçelerinden biridir. Oğuz Türkçesi, Türk dilleri ailesinin Altay dilleri ailesinin bir üyesidir ve özellikle Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, İran ve Irak gibi ülkelerde konuşulmaktadır.

Azerbaycan dilinin tarihi, Türk dillerinin tarihi kadar eski olmasa da, Orta Asya’dan bugünkü Azerbaycan topraklarına doğru olan göç hareketleri sırasında şekillenmeye başlamıştır. Bu dil, Orta Asya Türk dillerinden etkilenerek gelişmiş ve zaman içinde farklı bölgelerde konuşulan Azerbaycan Türkçesi, Güney Azerbaycan Türkçesi, Kuzey Azerbaycan Türkçesi gibi lehçelere ayrılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise Azerbaycan dilinin resmi yazı dili olarak kullanımı üzerinde çalışmalar yapılmış ve bu dildeki Farsça, Arapça ve Rusça kökenli kelimelerin yerine yerli Türkçe kelimelerin kullanımı teşvik edilmiştir.

Azerbaycan Türkçesi, 20. yüzyılın başlarında Latin alfabesi kullanılarak yazılmaya başlanmıştır. Daha sonra Sovyetler Birliği döneminde Kiril alfabesi kullanılmıştır. Ancak bağımsızlıktan sonra Azerbaycan, tekrar Latin alfabesine geçmiştir.

Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi ile birçok ortak kelime, gramer ve dil özellikleri paylaşır. Bununla birlikte, Azerbaycan Türkçesi, kendi lehçeleri ve yerel kültürüne özgü dil özellikleri ve kelime dağarcığına sahiptir.