Sizi İlgilendiren Paylaşımlar

En Çok Ölüme Neden Olan Salgın Hastalıklar Nelerdir?

Genel Kültür
salgın hastalıklar

Salgın, genellikle bir hastalığın beklenenden daha fazla yayılması durumunda kullanılan bir terimdir. Tıp literatüründe salgının adı “epidemik” olarak geçer. Epidemik terimi, bir hastalığın normalden daha yüksek oranda ve belirli bir bölge veya toplulukta yayılması anlamına gelir. Bir salgın, genellikle bulaşıcı bir hastalığın ani ve hızlı yayılması sonucunda meydana gelir.

“Salgın” terimi, genellikle bir hastalığın kontrol altına alınması zor bir durumu ifade ederken, “epidemik” terimi daha spesifik bir tıbbi terim olarak kullanılır ve belirli bir hastalık hakkında bilimsel tartışmalarda veya raporlarda daha sık görülür. Ancak, günlük dilde “salgın” terimi geniş bir şekilde kullanılır ve tıbbi olmayan ortamlarda da yaygın olarak kullanılır.

Tarihte En Çok Ölüme Neden Olmuş Salgınlar Şunlardır:

Veba (Yersinia pestis):

 • Tarih: Orta Çağ boyunca tekrar tekrar patlak verdi.
 • Ölüm Sayısı: 14. yüzyıl Avrupa’sında Büyük Veba Salgını olarak bilinen siyah ölüm, yaklaşık 75 ila 200 milyon kişinin ölümüne neden oldu.
 • Etkileri: Avrupa’nın nüfusu önemli ölçüde azaldı, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapılar üzerinde derin etkiler bıraktı.

İspanyol Gribi (H1N1 virüsü):

 • Tarih: 1918-1919 yılları arasında dünya çapında salgın.
 • Ölüm Sayısı: Tahminen 50 ila 100 milyon kişinin ölümüne neden oldu.
 • Etkileri: Salgın, I. Dünya Savaşı’nın sonunda gerçekleşti ve dünya nüfusunun yaklaşık %3’ünü öldürdü. Genç, sağlıklı yetişkinleri bile etkileyen nadir bir özellik gösterdi.

HIV/AIDS:

 • Tarih: 20. yüzyılın sonlarında keşfedildi, ancak etkileri hala devam ediyor.
 • Ölüm Sayısı: Salgının başından bu yana, yaklaşık 36 milyon kişi öldü.
 • Etkileri: HIV/AIDS, insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) ile bulaşan ve sonunda bağışıklık sistemi çökene kadar devam eden bir enfeksiyon hastalığıdır. Salgın, küresel sağlık, ekonomik ve sosyal sistemlere önemli ölçüde etki etmiştir.

Kolera (Vibrio cholerae):

 • Tarih: 19. yüzyılda dünya çapında bir dizi salgın yaşandı.
 • Ölüm Sayısı: Salgınlar sırasında milyonlarca insan öldü.
 • Etkileri: Kolera, sulu dışkılar yoluyla bulaşan bir bakteriyel hastalıktır. Temiz su ve hijyen eksikliği nedeniyle, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde hızla yayılabilir.

Sıtma (Plasmodium):

 • Tarih: Tarih boyunca var olan bir hastalık, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır.
 • Ölüm Sayısı: Yılda yaklaşık 400.000 ila 600.000 insan ölümüne neden olmaktadır.
 • Etkileri: Sıtma, sivrisineklerin ısırması yoluyla Plasmodium parazitlerinin insanlara bulaşması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için büyük bir tehlikedir. Tedavi ve kontrolde ilerlemeler olsa da, halen büyük bir sağlık sorunudur.